Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Soud
Album:KvaskaGenres:Soundtrack
Year:2007 Length:119 sec

Lyrics:

K emu dnes bude slou~it dneaní den?
No pYece pravd jen,
ruka práva sáhne do svta zlých.
Ae nikdo nic ne~ pravdu ne eká,
vidíte lovka,
to vaak je nebezpe ný ~ivo ich.

Kolik sem za~il vra~d a zlo ino?
Za~il jste nevinu,
pomstu, ~árlivost i oby ejnou zlost.
A a mi Yíkaj soudce oprátka,
to je jen pohádka,
zde stojí ztlesnná spravedlnost.

Jsem neúplatný, nebo prodejná svin,
pYesto rozhoduji, pane, o vaaí vin.
Já vyYknu soud, jsem slepá váha,
nevin svobodu a oprátku pro vraha.

K emu dnes bude slou~it dneaní den?
No pYece pravd jen.
Ruka práva sáhne do svta zlých.
Jsem hrází zlo inu a bezpráví,
o tom se vypráví,
vy jste pravá modla spravedlivých.

`patn zaplacený slu~ebník veYejnosti,
Práv rozhoduje o vaaí mali kosti
A ka~dý z vás má tady vyaaí plat,

Jak já Yeknu, tak se musí stát!
Jak já Yeknu, tak se musí stát!

Jak on Yekne, tak se musííí stát!
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Lyrics2You.com. All Rights Reserved.